Kranen


Krankurs

Vi arrangerer kurs for våre medlemmer i håndtering av kranen torsdag 10. juni med oppstart klokken 17:00 - 20:00. 

Påmelding:  Krankurs 2021På brygga har vi en kran for løfting av båter og personer

For løft av båter inntil 2 tonn, for håndtering av foreningens eget materiell og for de som tørrseiler (opplæring i bruk kreves). Egen tørrseilingavgift dekker plass på land og fri bruk av krana i sesongen.

Kranen er også godkjent for personløft, med tanke på å løfte funksjonshemmede ombord i f.eks. 2.4mR-båter.

Det kreves opplæring på bruk av kranen før du kan benytte den på egen hånd. Kontakt styret i foreningen.