Krav om politiattest i Røyken Seilforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Hvis du er under 15 år trenger du ikke politiattest.

I Røyken Seilforening blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Kjell Mathiesen
e-post: km@matell.no
telefon: 46 66 19 13


Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av attest skjer som beskrevet i høyre kolonne. Foreningen skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Vil du vite mer om ordningen kan du lese Idrettsforbundets brosjyre.

Styret
Røyken Seilforening


Rutine for innhenting av politiattest

 

Hvis du allerede har en politiattest som er mindre enn tre år gammel behøver du ingen ny attest. Send innscannet kopi av din attest til km@matell.no.

 


 

Hvis du er under 15 år trenger du ikke politiattest.

 


Hvis du er 18 år eller eldre kan du søke om politiattest elektronisk, men vær obs på at du må ha enten MinID, BankID, Commfides eller Buypass.

 


Hvis du ikke har MinID, BankID osv, og derfor ikke kan logge deg på vil det lønne seg å skaffe MinID eller BankID først og så bruke metoden nedenfor. Det vil totalt sett gå raskere enn å søke pr post. Klikk "Slik skaffer du deg elektronisk ID" under valgene på login-siden til politiet. Både BankID og MinID er nyttig i en mengde tilfeller i kontakt med det offentlige på nettet.

 


Hvis du er under 18 år må du ha underskrift av foresatt og må søke pr post. Også hvis du av andre grunner ikke kan eller vil søke elektronisk må du søke pr post. Følg (1) og (2) nedenfor før du går til rutine og skjema for postsøknad som du finner her.

 


Den elektroniske rutinen er som følger:

 
  1. Du sender meg fullt navn som registrert i folkeregisteret samt fødselsnr i epost (km@matell.no).
  2. Jeg fyller ut og sender deg en 'bekreftelse på formål' i PDF-format. Denne skal vedlegges søknaden.
  3. Gå inn på politiets webside for elektronisk søknad og logg deg på med en av de tilbudte metodene.
  4. Du får opp en side som ser ut omtrent som den nedenfor.
  5. Hvis politiattesten skal sendes til en annen adresse enn den du har i folkeregisteret fjerner du haken og fyller ut korrekt adresse.
  6. Fyll ut epost-adresse og telefonnr.
  7. Under i feltene "Kategori" og "Formål" velger du "Frivillige organisasjoner" i begge feltene.
  8. Til slutt klikker du "Velg fil" (dukker opp når du har utført pkt 7.) og velger bekreftelsen jeg har sendt deg.
  9. Klikk "Send søknad" (nederst) og vent på svar (i posten) fra politiet. Dette kan ta opptil fire uker så søk i god tid før du trenger attesten.
  10. Attesten sender du til meg på epost. Scan den inn eller ta bilde. Jeg sjekker den, fører deg inn på OK-listen og sletter attesten. Den blir, ihht politiets instruks, ikke oppbevart i klubben.  Attesten er gyldig i tre år fra utstedelsesdato.