Årsmøtepapirer:


Dokumentet til årsmøtet kommer her når klart: 

RSF Informasjon


Årsmøtet 2016 - 2020 finnes under linken Arkiv:

Arkiv

Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2013

Årsmøtet 2012

Årsmøter 2004 - 2011